Katarína Mosnáková-Bagľašová
Obrazy z Dolnej zeme – texty a kontexty

PHOTOGRAPHY ADVICE I GIVE EVERY TIME Obrazy z Dolnej zeme – texty a kontexty Abstrakt: Článok prináša informácie o umeleckom programe Obrazy z Dolnej zeme v predvedení Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Autorka mapuje východiskový materiál a použité zdroje pri príprave programu, zmieňuje sa o dramaturgickej niti a poukazuje na význam projektu a jeho prínos do celoslovenskej kultúry. Z celkového spracovaného [...]

By |2021-12-07T15:56:02+01:00December 7th, 2021|Články|0 Comments

Júlia Marcinová
Vývoj reprezentačnej funkcie kroja

PHOTOGRAPHY ADVICE I GIVE EVERY TIME Abstrakt Téma odevnej kultúry na scéne ani po desaťročiach výskumu nestráca nič na svojej príťažlivosti. Reprezentatívna funkcia kroja má svoje opodstatnenie, historické, logické, ale aj politické a ekonomické súvislosti. Tie sa časom menili a menila sa aj vrstva obyvateľstva, ktorá sa prostredníctvom kroja potrebovala alebo chcela identifikovať. Príspevok [...]

By |2021-03-18T13:59:49+01:00March 18th, 2021|Články|0 Comments

Libor Fridman
Pohyb v hudobnej edukácii v rámci všeobecného hudobného vzdelávania

PHOTOGRAPHY ADVICE I GIVE EVERY TIME Pri vzdelávaní by sme mali častejšie myslieť na kalokaghatiu, a to nielen z hľadiska vyšších estetických a etických princípov, ale v súčasnosti aj v súvislosti s fenoménom udržanie zdravia. Hudba a pohyb sú určitým predobrazom antického princípu. Hudba disponuje svojou duchovnou silou, svojím obsahom a posolstvom, pohyb je základ telesného rozvoja [...]

By |2021-03-18T14:28:34+01:00March 18th, 2021|Články|0 Comments
Go to Top